نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
اینفو گرافی گزاره برگ مردمی ملت ایران

همه با هم منتشر کرد:

اینفو گرافی گزاره برگ مردمی ملت ایران

اینفوگرافی شش اصل که باید در توافقنامه هسته ای رعایت شود وگرنه مصداق توافق بد است.

۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۷