نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
تمکین نکردن به نظر شورای نگهبان مخالفت با اسلام است/ به جوسازى‌ها اعتناء نکنید

همه با هم:

تمکین نکردن به نظر شورای نگهبان مخالفت با اسلام است/ به جوسازى‌ها اعتناء نکنید

تمکین نکردن به نظر شورای نگهبان مخالفت با اسلام است/ به جوسازى‌ها اعتناء نکنید

۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۸