الهی گواهی به این دادگاه
شعر نوشت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۵
Share/Save/Bookmark
 
الهی گواهی به این دادگاه
وبلاگ بروبچ امار90 نوشت :


الهی گواهی به این دادگاه
که سال ۹۰ شد ورودم به دانشگاه
چو آمار گشت رشته و درس من
شروع میشود اکنون بحث من
ز بستانی که بودم در برش
یکی زارع بود و یکی در رهش
یکی کدخدا گشت در بین ما
یکی عادل و آن یکی رهنما

چو الهام آید بر این انجمن
ز نرگس نیارم در اینجا سخن
یکی پردل و آن یکی چون حدید
یکی پهلوان و یکی چون حریر
ز پیران جمع چون نداری خبر
از جهان بینی حق مشو پر شرر
چه کس خلف وعده ز جانان بگفت؟؟!!
ز آتش ز دوزخ ز رضوان بگفت؟؟!!
یکی چون ز سیمای خود داشت ترس
ز عبدالهی خودش داد حرف
یکی را بدادند لقب از صبوری
چو عاشق به کوری ، و ملای نوری
یکی را بیافتم در این انجمن
که دارد به دست یک گل یاسمن
ز قامت خمیده ولی شهریار
ز مردانگی کم نیارد عیار
چو محسن بود آن یل یکه تاز
ندارم به هیچ غمخوری من نیاز
خدایا قسم به گل پاک تو
به حامد به احمد به زهرای تو
به درویشان معراج تو
به لطف و کرم و به اقبال تو
به من قدرتی ده ،ای خدا
که مهیاس دیگر ندارد دوا
چو پایان رسید باز این دفترم
به عادت نویسم (( بچه ها نوکرم))
کد مطلب: 19724