اینترنت فضایی غبارآلود برای نوجوانان
اجتماع نوشت
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۵
Share/Save/Bookmark
 
اینترنت فضایی غبارآلود برای نوجوانان

وبگاه " افسران جنگ نرم " نوشت :

درجهان امروز، فرهنگ رسانهٔ با برتری اینترنت، فراگیر‌ترین فرهنگ تاثیرگذار جامعه است.مرکز ثقل این تاثیر روی نسل جوان در حال رشد، یعنی جوانان و نوجوانان است . این ارتباط می تواند به رشد مهارت‌های مختلف یادگیری منجر شود. البته در کنار این مزیت‌های بزرگ باید در کمین خطرهای پنهان آن نیز بود. این پدیدهٔ تناقض آلود از یک جهت بهترین و غنی‌ترین بستر رشد، تحول و توسعهٔ زندگی انسان‌ها را فراهم کرده و از سوی دیگر، مسموم‌ترین و آسیب زا ترین فضای فرهنگی و تربیتی را نیز در درون خود دارد. در واقع پدیدهای اینترنت، یک شمشیر دولبه است، هم فرصت است و هم تهدید.

نقش خانواده در هدايت استفاده از اينترنت به سزاست. آشنايي فرزندان با خطرات جسماني، رفتاري و اخلاقي و سوء استفاده هاي نامناسب غير ضروري فن آوري هاي جديد مانند ماهواره، اينترنت و موبايل، تقويت مباني ارزشي، اخلاقي و ديني فرزندان و ايجاد خود کنترلي و خود ايمني در آنها براي استفاده بهينه از فن آوري هاي جديد، بسيار پر اهميت است. از بهترين راه مقابله با آسيب هاي این ابزار رسانه اي، تقويت فرهنگ خودي، بومي، ملي و دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاي سطح آگاهي خانواده، برنامه ريزي مناسب براي اوقات فراغت جوانان، ترويج الگوهاي رفتاري مناسب در خانواده و اجتماع است.

پيشرفت خيره کننده فن آوري، تأثيرات محسوس و نامحسوس زيادي را بر زندگي نوجوانان خصوصا دختران گذاشته است. دسترسي آنها به انواع گوناگون رسانه ها به هيچ وجه قابل مقايسه با گذشته نيست. در اين ميان، اينترنت با تمام آثار مثبتي که روي دختران مي تواند داشته باشد، دنيايي خطرناک از ناشناخته ها و گاه تبهکاران را به حريم خانه مي آورد. اينترنت طي سال هاي اخير رشدي تصاعدي داشته است و به نظر کارشناسان، شناخت تأثيرات بلندمدت آن بر دختران به اين زودي ميسر نيست. ورود به اينترنت امکان سر زدن رفتارهايي را به دختران مي دهد که ضرورتاً در دنياي واقعي آنها جايي ندارد. بعضي از اين رفتارها، واقعاً منفي هستند. مانند چت هايي که ماهيت جنسی دارند. اينترنت جايي است که دختران مي توانند هرچه مي خواهند باشند و شخصيتي را به نمايش بگذرانند که نيستند. دختراني که از شبکه اينترنت استفاده منفي مي کنند، افرادي هستند که خانواده بر کارشان نظارتي ندارد و آنها ساعت هاي متمادي به شبکه وصل مي شوند. برخي کارشناسان معتقدند، 80 درصد پرسه زدن اينترنتي نوجوانان در دنيا و از جمله در ايران، در سايت هاي ضد اخلاقي و گاه جنسي است. دوست يابي هاي اينترنتي از طريق چت، خودکشي اينترنتي، سرقت اينترنتي، افزايش فاصله ميان دنياي واقعي و تخيلي و مجازي، پرسه زدن در سايت هاي به شدت غير اخلاقي و ضد ارزشي و ديني مقوله اي است که هويت يابي و هويت جويي نسل جوان و نوجوان در ابعاد جنسي، فکري، اخلاقي و ديني را تحت تأثير قرار مي دهد. حضور نوجوانان در فضاي وب، از نشاني دادن و پيام گذاري توي چت و گشت و گذار در سايت ها شروع مي شود تا پاسخ به کنجکاوي هاي دوران نوجواني و تجربه هاي دوستي جنس مخالف و روابط نامشروع و، عضويت در سايت ها و باندهايي که کارشان انتشار عکس ها و فيلم هاي مبتذل و مستهجن، انتشار داستان هاي غير اخلاقي، گرايش به هم جنس بازي، حضور در مجالس شبانه، فيلم برداري از زنان و دختران عفيف و نجيب براي اخاذي و سوء استفاده هاي جنسي، توهين به مقدسات، انتشار مطالب ضد ديني و ضد انقلابي و... است. اين کارهاي نابهنجار براي اهلش، علاوه بر التذاد رواني به دليل ارضا اميال دروني و جنسي، منبع درآمدي است که سود سرشار حاصل از آن خيلي از کاربران را به فعاليت در اين زمينه ترغيب مي کند. گاهي نوجوانان و جواناني، خواسته يا ناخواسته، گرفتار لذت ها و جاذبه هاي دنياي مجازي اينترنت مي شوند که حتي کوچک ترين حرکت ناشايست را در محيط خانوادگي به چشم نديده اند.

کد مطلب: 18184