بهــارِ شهرِ من رنگـش خزان است
شعر نوشت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۴
Share/Save/Bookmark
 
بهــارِ شهرِ من رنگـش خزان است
وبلاگ پرواز تابیکران نوشت :
بهــارِ شهرِ من رنگـش خزان است

نگــینِ دهرِ من قیــمت گــران استهـــوایِ سرد و اســفندِ بی شگونش

غـــوغـایِ رنجِ برگِ دفــتران استغـــریبِ دَیر گـــردیده ام ســـال ها

ســـوالِ دردِ من از ســاحران استنخــواهـــم عــافیت زین دلـــواپسی

دلیـــلِ دردِ تو از دیگــــــران استســـرایِ عشقِ تو خشکیده ، جـــانا

چــو پیـش بندِ سـیاهِ آهنـگران استتو بستی آن دخــیلِ عشق به زنجیر

زنجــیری که به پایِ زائــران استبرلبِ ســــرخِ یـــارِ با وفــــــــــایم

سلامی، که از سویِ مهتــران استسرای مهـــرِ ما رنگـش سپید است

سپیـدی قلـــم زجنــسِ قــــرآن است
کد مطلب: 19462