نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
عيد فطر ؛ عيدِ حقيقي

عيد فطر ؛ عيدِ حقيقي

به گزارش همه با هم :هر عيد فطري، براي انسانِ مسلمانِ آگاهِ هوشيار، مي‏تواند يک روزِ عيدِ حقيقي باشد. روز شروعِ دوباره زندگي معنوي و روحي؛ مثل بهار براي گياهان و درختان. انساني که ممکن است در طول سال دچارِ انواع آلودگيها و گناهان شود، و انساني که بر اثر هواي نفس و خصلتها و صفات زشت، خود را تدريجاً از ...

۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۲