دلنوشته ای به امام زمان
دل نوشت
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۷
Share/Save/Bookmark
 
دلنوشته ای به امام زمان
وبلاگ منتظران بهشتی نوشت : وقتی ابرهای تیره چهره خورشید راپوشانده ودشت ودمن از دست بوسی افتاب محروم گردیده وسبزه وگل ازدوری مهر عالم تاب پزمرده است چاره چیست؟زمانی که عصاره افرینش وخلاصه خوبی ها اینه زیبایی ها رخ در نقاب غیبت کشیده وجهانیان از فیض حضور اوبی نصیب مانده اند چه میتوان کرد؟

گل های باغ چشم به راهند تا سایه باغبان مهربان را برسر خودببینند واز دستان پرمهر او اب حیات بنوشند ودل های مشتاق بیتاب چشم های اویندتا عنایت شورافرین اورا لمس کنندواینجاست که انتظار شکل می گیرد.

اری همه منتظرندتا او رابیابندوسبزی ونشاط را به ارمغان اورد.انتظارمهدی انتظارمصلح جهانی است.انتظارحکومت عدل جهانی است وانتظار تحقق همه خوبی هااست.

-ای-به-امام-زمان.jpg

به راستی انتظار چه زیبا وشیرین است اگر زیبایی ان در نظرایدوشیرینی ان در کام دل چشیده شود.انتظارچشم به راه بودن است واین چشم به راهی به تناسب بستر وزمینه ان ارزش پیدا می کندواثاروپیامدهای دارد.

انتظارتنها یک حالت روحی ودرونی نیست بلکه ازدرون به بیرون سرایت می کند وحرکت واقدام رامی افریند.بنابراین انتظار با نشستن ودست روی دست گذاشتن نمیسازد.انتظار باچشم به در دوختن وحسرت خوردن تمام نمی شودبلکه درحقیقت انتظار حرکت ونشاط وشور افرینی نهفته است.

سخن پیامبر(ص) در مورد انتظار:بهترین اعمال امت من ((انتظار))فرج است.

امام صادق (ع)فرمود:((کسی که دوست دارد از یاران قائم باشد پس منتظرباشد ودر حال انتظارپرهیزگاری پیشه کند وبه اخلاق نیکواراسته گردد...))

درپایان:انتظارفرج انتظاری است که ویزگی خاص ومنحصر به فرد دارد که لازم است به خوبی دانسته شود تارمز ورازان همه فضیلت واثار که برای ان خواهیم شمرد اشکارگردد.الهم عجل لولیک الفرج
کد مطلب: 19702