الو چی بخرم که مدامروز باشه؟
بانو نوشت
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۰
Share/Save/Bookmark
 
وبلاگ منتظران بهشتی نوشت:الو چی بخرم که مدامروز باشه؟فلانی چه پوشیدوچکارکرد؟بریم ببینیم چی مدشده تا از فلانی که این همه برای ماکلاس میزاره عقب نمونی؟لباس دیشب مانکن های ماهواره توی جشواره مداروپاچه رنگی بود و....

این ها همه سوالاتی هستند که ذهن بیشترخانوم های امروزی رو به خودش مشغول کرده است درحالی که نمیدانند مسائل مهمتری هم درجامعه وجودداشته وداردوخواهد داشت...امروزه کمترکسانی هستند که از لوازم ارایشی نفهمند واستفاده نکندولی ایامعایب ومضراتش وفایده های ان هارا میدانند ما به طوریقین می گویم نه چون مشاهده کردیم که گفتتند چون این کرم و...روی صورت خانوم ایکس تاثیر داشته پس روی صورت من هم تاثیرداره ورفتتند پول گزافی را صرف این چشم به هم چشمی خود کرده انددر حالی که با خودشان فکر نمی کنند که این پولی را که به همین مفتی خرجش کرده اند از کجا بدست امده است. و نمیدانندکه این ذهنیت خراب باعث شده که ایران جزو وارد کننده بزرگ لوازم ارایشی درخاورمیانه وجهان باشه واین عامل نه تنها باعث رشداقتصادی این کشورهای صادر کننده شده است بلکه تولیدات ان ها هم افزایش داده است.


بیایم پیش خودمان خرج یک خانوم با حجاب رو با بی حجاب حساب کنیم ببینیم کدوم خرج کمتری دارد.

خانوم بی حجاب :روسری وشال،مانتو،کفش،کیف و.....

خانوم باحجاب: مانتووشلوار،کیف وکفش و....

شایدبرای شما خنده دار باشه این ها که تعدادشون یکی وپس قیمتش برابراست وبایدپول زیادی رو بایدبرای چادردادولی درپاسخ به انها میگویم ایا انسانیت فروشی است؟ایافساددرجامعه کم نمی شود؟پس بیایم به این نکات توجه کنیم :1-خانوم بی حجاب باید هرچند یک بارلباس هایش رو عوض کنه تا تکراری نشه واز مدنیفته اما خانوم با حجاب چی.. اون با چادرش همه رو میپوشونه پس نیازی به خریداری لباس نو نداره

2-خانوم بی حجاب چشمش به تلویزیون اینترنت ولباس دیگرانه که ببینه چه رنگی مدشده وچی توی بازار اومده اما خانوم با حجاب فقط سرگرم مسائل خانوادگی وارامش دیگر اعضای خانواده خود است.وخیلی مسائل دیگر...اما مهمترین عامل اینکه گوهرحجاب فراتر ازهرچیزی مادی دراین جهان است،باخودت فکرکن بگوبرای چی بی حجابم ،مگه چه می شودیک چادربپوشم امااین رودرپاسخ به ان ها بگوییم که چادریک حریم مقدسی است و برای ظاهربینی و ریا نیست وچراغ قرمزی است درخیلی مسائل شرعی، عاطفی ،اجتماعی

درپایان:بیایم باعقل خودبه زندگی نگاه کنیم نه با چشمان خود
کد مطلب: 19964