ازابر مراورابسوی خاک فروکاست
داستان نوشت
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۸
Share/Save/Bookmark
 
ازابر مراورابسوی خاک فروکاست
وبلاگ چاپ معلم زهک نوشت : اری برفرازابرهاسیرکردن عالمی داشت بایار خالی ازاغیارعالمی داشت شادوسرمست سبک بال دراوج لذتی وصف ناپذیرداشت گذرزمان احساس نمی شدگذرعمرمتوقف شده بودوهمه لذایذ دنیوی معنی داشتند امابسوی خاک فروکاستن عالمی دیگراست هیچ چیزمعنی ندارد زمان متوقف شده همه چیزبوی نیستی می دهدتعفن. این دنیای متعفن شامه رامی آزا رد دیگرخوشی وجودنداردآسمان آبی نیست دیگرصدای آوازمرغابی ها به گوش نمی رسدغبارمرگ آسمان رافراگرفته ناخدا ناقوس رفتن رابه صدا درآورده بدرودزندگی بدرود
کد مطلب: 19816