عبور خط اعتدال ازچهار راه چكنم اصلاح طلبان
سیاسی نوشت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۴
Share/Save/Bookmark
 
عبور خط اعتدال ازچهار راه چكنم اصلاح طلبان
وبلاگ شهریار زاهدان نوشت : فكرمی كنید دكتر روحانی رئیس محترم جمهوری چرا برخلاف پیش بینی هادرجلسه استیضاح نمایندگان مجلس برای دفاع از وزیر اصلاح طلبش حاضرنشد؟ گمانه زنی های زیادی درفضای مجازی وحقیقی توسط جریان های سیاسی، رسانه ها وحتی نهادهای مردم سالار دراین خصوص صورت گرفته است كه دراین راستا باحفظ جوانب ادب ما هم قصد داریم تلنگری كوتاه به این رخدادبزنیم.1- در این راستا عده ای میگن چون رئیس جمهور ازعدم اعتماد نماینده های اصولگرای مجلس به دكتر فرجی دانا وزیر اصلاح طلب اش مطمئن بوده وحضور خودرا بی ثمر تشخیص داده است دراین جلسه شركت نكرده است...

2- عده ای دیگراعتقاددارند روحانی میخواد باقربانی كردن اولین وزیرش شمشیر رو از رو ببنده و بامجلس شورای اسلامی دردوسال باقی مانده از عمرش ساز ناسازگاری كوك كند.

3-عده ای هم معتقدند كه اومخالف حضوراصلاح طلبان دركابینه است ولی بنابه دلایلی نمی خوادخودش دست به ترمیم بزند بلكه میخوادبابرگ استیضاح اصولگراها درمجلس ، بدنه دولت رااز وجودبعضی عناصرفتنه پاكسازی كند یعنی اینكه عبور خط اعتدال روحانی از چهارراه چكنم اصلاح طلبان كلید خورده است ، به همین خاطر سید محمدخاتمی رئیس جمهور اسبق واصلاح طلب اظهارداشته است: نمی‌توانیم منتظر باشیم تا همه کارها را دولت انجام دهد.

بنظرمی رسد دولت دكتر روحانی درطول یكساله ی گذشته ضربه های اساسی ازعملكرد اصلاح طلبانی چون فرجی دانا وزیر پیشین علوم ، یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور و یكی دو تن دیگر از افراد وابسته به این جریان سیاسی دریافت كرده و برغم روش ومنش دولت اعتدال گرا كه بر دوری از تنش ها وچالش ها بویژه بین قوای سه گانه تاكید دارد متاسفانه عده ای از این جریان بدنبال منفعل ساختن رئیس دولت بوده و هستند.

خوشبختانه مدیریت دكتر روحانی برمسئله ی استیضاح حكایت از بینش و بصیرت فوق العاده ایشان وچشم انداز مثبت از عملكرد و پیش آهنگی ریاست جمهوری در یكدلی بادیگرقوا وقانون محوری كشور می باشد.

جریان اصلاح طلب دربدو تشكیل دولت قصد مصادره شعار ودیدگاه اعتدال را بنفع شان داشتند و برای فرار به جلو ، خودشان را ازمدعیان اصلی اعتدال درافكارعمومی مطرح ساختند ولی خاطرات بسیارتلخ سال 88 كه از این جریان درافكارعمومی وجود داشت این سوء استفاده بزرگ را ازآنها گرفت .

این جریان سیاسی ازدولت دكتر روحانی در قبال حمایت معنوی وهمه جانبه ای كه درانتخابات 92 صورت دادند برای عبور از فتنه 88 توقعاتی راداشتند ولی دولت اعتدال كه سیاست مستقل وعدم بدهكاری سیاسی به جریانات وجناح های سیاسی رادر پیش گرفته قادربه محقق ساختن این انتظارات و توقعات نشد.

به همین دلیل است خاتمی قصد دارد خود وارد صحنه شود وازچهاVراه چكنم چكنم عبور كند و درجاده ی به اصطلاح مصلحت وتواضع!! بازهم ازآشتی ملی حرف بزند!! وزنده باد مخالف سردهد!!

کد مطلب: 18574