وب سایت طایفه هوت رخشانی شهرستان دلگان:
آقاجان می شود دراین نیمه شعبان خودت برای ظهورت دعا کنی؟
مدهبی نوشت:
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۹
Share/Save/Bookmark
 
منتظران نیمه شعبان،دلنوشته ای به امام زمان(عج)
به گزارش سرویس وبگردی همه با هم به نقل از سایت طایفه هوت رخشانی دلگان؛
سلام آقاجان
ماهرسال منتظریم، منتظر نیمه شعبان نه منتظر ظهورت،آقاجان مامنتظرت اگر بودیم گناه نمی کردیم...حرفهایمان شده ریا...آقاجان می شود دراین نیمه شعبان خودت برای ظهورت دعا کنی؟

آقاجان مامنتظریم، منتظر جشن ها نه منتظر ظهور،خودت ببخش آقاجان...به تقویم امسال که نگاه می کنیم روز نیمه شعبان برابر است با3/13اندازه یاران واقعی ات،خودت میدانی که همه اینهابهانه است،خودت ظهور کن...بازهم یادشعرامام خمینی افتادم:"انتظارفرج ازنیمه خردادکشم"...ببین آقاجان چقدرعلامت داریم خودت بیا ودل بی قرار منتظران را قراربده...به خاطر ما نه ،به خاطر عاشقان دلسوخته ات.....به ما که باشدماهرسال منتظر نیمه شعبانیم نه منتظر ظهور....آقاجان عالم پراست از بیدادبرای مظلومان بیاوظهورکن...میدانیم که حضور داری وماچشمهایمان کور بی بصیرتی ست...

"مهدیا عالم ازآن توست چراغریبانه می گردی؟"
کد مطلب: 20741
مرجع : وب سایت طایفه هوت رخشانی دلگان