وبلاگ الله بخش گرگیج:
سیستان در شاهنامه
ادبی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۴۵
Share/Save/Bookmark
 
به گزارش همه با هم به نقل از وبلاگ الله بخش گرگیج، ناحیه ی سیستان هم مرز کابل است و به دلیل این هم مرزی ، زال ، پدر رستم روزی به این سرزمین می رود و در آن جا رودابه مادر رستم ،دختر پادشاه کابل ، وصف دلاوری های او را شنیده و عاشقش می شود . همچنین وقتی زال توصیف زیبایی رودابه را می شنود ، نادیده دل به او می بندد و با وجود مخالفت های اولیه این دو با هم ازدواج می کنند . حاصل ازدواجشان رستم پهلوان اول ایران است.بنابراین ، رستم ، نواده ی سام در این ناحیه مستقر است. در این ناحیه خاندان سام به نوعی حکومت ملوک الطوایفی تشکیل می دهند . یعنی با اینکه از حکومت مرکزی پشتیبانی می کنند ، حکومت با این خاندان ونحوه ی اداره ی آن کاری ندارد . این استقلال موجب می شود رستم در برخی موارد از دستور پادشاهان سرپیچی کند و گاهی باعث ایجاد کدورتی میان او و پادشاه شود.سیستان محلی با دشت های زیبا و چراگاه های پهناور ، محلی برای آرامش و جشن و سرور رستم و ، خاندانش و پهلوانان و پادشاهانی که از دربار ایران برای کاری نزد رستم می آمده اند نیز هست . این سرزمین را در شاهنامه با نام های سیستان ، زابلستان ، زابل ، سجستان ، سگستان و نیمروز خوانده اند.اهمیت سیستان تا بدان جاست که نابودی آن را برابر با نابودی رستم و تمام افتخارات خاندانشان است. چنانچه وقتی در داستان رستم و اسفندیار ، رستم با اصرار اسفندیار برای جنگیدن روبه رو می شود و به راه هایی که در پیش دارد می اندیشد، یکی از راه ها را کشتن اسفندیار می داند ولی مطمئن است با این کار خود و خاندانش و سرزمین سیستان نابود خواهند شد که این امر پس از پادشاهی بهمن پسر اسفندیار به انجام می رسد ؛ پس از مرگ رستم دیگر سیستان حامی ندارد و بهمن از این فرصت سود می جوید و آنجا را به تاراج می برد .
کد مطلب: 21622