چادر من حرمت دارد
بانو نوشت
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۱
Share/Save/Bookmark
 
چادر من حرمت دارد
وبلاگ فرشته بی گناه نوشت :این روزا دلم حال وهوای دیگری دارد درددلی تازه ای دارم ولی گوش شنوایی نیست.می خواهم درباره حجاب وعفاف فاطمه گونه بگویم.سوالی درکج دلم لانه کرده که شماهایی که نامتان را فاطمه گذاشتید آیا حجاب و عفاف تان نیز فاطمه گونه است؟ بغضی که گلویم را می فشارد جوابی می دهد که دوست ندارم آن را برزبان آورم.دیروز در کوچه دختری را دیدم که موهایش از روسری بیرون ریخته بامانتویی کوتاه و تنگ باقدم هایش عشوه ها می فروخت. همه این ها غمی در دلم نشاند اما نامش بغض گلویم را ترکاند آری نامش را فاطمه گذاشته بودند.اما حجابش و رفتارش شیطان گونه بود.حجاب حضرت فاطمه چادربود. همان چادری که بارها خاکی شد وپشت در خانه سوخت اما ازسرش نیفتادحرمتش هنوز ابروی خیلی ازما آدماست.هرچه بیشتراز مادرمان حضرت فاطمه مینویسم اشکهایم بیشتر جاری میشود فاطمه دخت نبی اکرم وصیت کرد مرا شبانه دفن کنید تا چشم نامحرمی برجنازه من نیفتد.اما اکنون کسانی که نام فاطمه را روی خود می گذارند فاطمی نیستند.درکوچه وخیابان با مانتو وموی پریشان می چرخند ولی جالب است که به خانه که می آیند نمازکه می خوانند چادر به سر می کنند انگار فقط خدا نامحرم است.در روایات زیادی ذکر شده است که همانطور که در نماز باید همه اعضای بدن پوشاند. به غیرازدست ها تامچ وصورت از پیشانی تاچانه ایراد ندارد پوشیده نباشد تااز چشم نا محرمان محفوظ بماند.حجاب فاطمی حجابیست که از فاطمه الگوگرفته شده باشد حجاب فاطمی تنها حجاب ظاهری نیست بلکه این حجاب هم بر سر ظاهر زن است و هم بر سر نفس اوست.یک زن مسلمان باید خودرا ازدید نامحرمان حفظ کندچادر بهترین حجاب است وبعد از آن داشتن عفاف یکی از وظایف شرعی و قانونی زن است.اما زنانی نیز هنوز وجود دارند که سیره زندگیشان فاطمه گونه است نمازشان را در اول وقت می خوانند وموقع بیرون رفتن مراقب هستند تا مبادامویشان دیده شود ویا حجابشان کامل نباشد وطوری قدم برمیدارند که جلب توجه نکنند.وحتی اگردر خیابان کسی از انها بپرسد دراین گرما درون آن چادر آب پز نمی پشوی؟باجدیت پاسخ دهد گرمای الان سوزانده تر از گرمای اتش جهنم نیست.تااینگونه باسخنانشان امربه المعروف ونهی ازالمنکر کرده باشند.این زنان مادرانی باایمان وپاکدامن دخترانی باایمان وفاطمی تربیت می کنند.واز کودکی به آنها می آموزند چگونه حجاب وعفاف فاطمی داشته باشند.معنای حجاب رااینگونه بخاطر بسپارید:ح: یعنی حیا . ج: یعنی جمال حقیقی ا: یعنی ایمان ب:یعنی بندگی .

همانطور که حضرت فاطمه درپاسخ به سوال پدر بزرگوارشان حضرت محمد(ص) که پرسیدند:چه چیزی برای زن بهتر است فرمودند:این است که مردی نامحرم را نبیند ومردی نامحرم او را نبیند.

ومن خیلی خوشحالم زمانی که وارد کلاس می شوم اگر دو پسر باصدای بلند میخندند وحرف می زنند باورود من صدایشان را پایین می آورند.وزمانی که وارد تاکسی میشوم مرد نامحرمی کنار من نمی نشیندو این چادر وحجاب دوست داشتنی من است که می گوید:لطفا مراقب رفتار وکردار وحتی افکارتان باشید چادر من حرمت دارد.
کد مطلب: 20343