دنیا می رود توهم برو

کوتاه نوشت

23 تير 1393 ساعت 12:02


وبلاگ ابگینه نوشت : نباید نشست و غصه خورد دنیا همچنان به راه خود ادامه خواهد داد و مارا باخود خواهد برد پس چه بهتر
که توشه برگیریم و با تلاش خود به جلو پیش روی کنیم بجای اینکه چون ماهی مرده بر روی آب برویم
بلکه باید همچون نسیم و طوفان با اراده پیش برویم.
زندگی ادامه دارد....
بجای مردگی بهتر است زیبا زندگی کنیم
تلاش کنیم
استقامت کنیم
و طعم پیروزی را بچشیم.
خدارا لمس کنیم...


کد مطلب: 18223

آدرس مطلب: http://baham91.ir/vdcfm0dy.w6dc0agiiw.html

همه با هم
  http://baham91.ir