همه با هم 23 تير 1393 ساعت 12:02 http://baham91.ir/vdcfm0dy.w6dc0agiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : دنیا می رود توهم برو کوتاه نوشت -------------------------------------------------- متن : وبلاگ ابگینه نوشت : نباید نشست و غصه خورد دنیا همچنان به راه خود ادامه خواهد داد و مارا باخود خواهد برد پس چه بهتر که توشه برگیریم و با تلاش خود به جلو پیش روی کنیم بجای اینکه چون ماهی مرده بر روی آب برویم بلکه باید همچون نسیم و طوفان با اراده پیش برویم. زندگی ادامه دارد.... بجای مردگی بهتر است زیبا زندگی کنیم تلاش کنیم استقامت کنیم و طعم پیروزی را بچشیم. خدارا لمس کنیم...