همه با هم 21 خرداد 1393 ساعت 7:52 http://baham91.ir/vdcd6.0syyt0k22a.html -------------------------------------------------- عنوان : اشتغال زنان؛ فرصت ها و آسیب ها -------------------------------------------------- متن : حرف نابی از : "امروز نوشت" اهمیت جایگاه نهاد خانواده در تعالی جامعه و تمدن سازی، زمینه پررنگ شدن مسائل مربوط به این نهاد را فراهم آورده است. به نحوی که با غور در آرای اندیشمندان مکاتب مختلف و همچنین بررسی ادیان آسمانی می توان به نکات طرح شده از منظر ایشان در خصوص خانواده دست یافت. مسائلی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مناسبات اعضای خانواده یعنی همسران، فرزندان و پدر و مادر ها را نشانه گرفته اند. اشتغال زنان با برقراری نسبتی وثیق با جایگاه زن، مسائل خانواده و آینده این نهاد مهم و همچنین مرتبط بودن با مسائل اجتماعی به نقطه ای قابل اتکا برای بررسی از سوی اندیشمندان مختلف تبدیل شده و شکل گیری بستری مناسب جهت تبادل نظر در این خصوص را رقم زده است. نکته قابل توجه این است که نفس فعالیت زنان در گذشته های دور نیز وجود داشته است اما اشتغال در مفهوم جدید، فعالیت اقتصادی زن در خارج از خانه است که محصول صنعتی شدن جوامع می باشد. ۱ که همین تعریف و جایگاه نو، بحث و بررسی پیرامون مسئله اشتغال را پدید آورده و زمینه تاثیرپذیری عمیق تر خانواده و جامعه از این مسئله را فراهم آورده است. با دقت در تاریخچه فعالیت و کار زنان می توان به رگه هایی پررنگ از این فعالیت در شکلی متفاوت نسبت به امروز دست یافت. فعالیت اقتصادی و کسب درآمد زنان از گذشته های دور میان ملت ها متداول بوده است. این فعالیت گاهی در قالب مشارکت در افزایش سرمایه و منابع مالی خانواده شکل می گرفت بدون آنکه زنان جداگانه درآمدی دریافت کنند، مانند همکاری زنان روستایی در کار کشاورزی، دامداری و ریسندگی و بافندگی. ۲ این حضور و نقش آفرینی زنان در فعالیت های اقتصادی با تغییر شرایط جامعه و ورود به عصر صنعتی، دگرگون شده و در شکلی جدید ظهور کرد. با پیدایش عصر صنعتی و پدید آمدن کارخانه ها و صنایع مدرن، هم مفهوم کار در علوم اقتصادی و هم مصداق فعالیت های اقتصادی دستخوش تحولاتی شد. ۳ این تحولات به تغییر مفاهیم مربوط به کار و شغل و در نتیجه حضور زنان در فضایی متفاوت با فضای کاری گذشته منجر شد. با پیدایش کارخانه و مشاغل جدید فاصله معناداری میان خانه و کارخانه ایجاد شد. در این تغییرهای پیش آمده، اشتغال اغلب با حضور در محیطی دور از خانه و ساعت هایی معین محقق می شد. پس بسیاری از فعالیت هایی که در محدوده خانه انجام می شد از تعریف و مصداق کار خارج گردید. ۴ فضای به وجود آمده در جامعه ضمن ایجاد فرصت های مناسب برای بروز و ظهور توانایی های زنان در عرصه های مختلف، در لایه های آشکار و پنهان خود از نمایش استعدادهای خویش در زمینه پرورش مشکلات و پیامدهای سوء برای خانواده، زن و جامعه نیز ابایی نداشت، چه اینکه اشتغال به شکل امروزی اش در گذشته وجود نداشت. بنابراین، مسائلی که امروزه پیرامون اشتغال بانوان وجود دارد مسائلی جدید است. ۵ مسائلی که ذهن بسیاری از کار شناسان و اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. شغل چیست؟ اشتغال زنان کدام است؟ اشتغال در لغت به معنای به کاری پرداختن، به کاری سرگرم شدن و مشغول شدن به کاری است. همچنین توجه قلبی به کسی یا کاری را گویند. ۶ امروزه از منظر جامعه شناسی به کاری شغل می گویند که در مقابل دستمزد یا حقوق منظم انجام می شود. ۷ از نظر اقتصاد دانان نیز اشتغال عبارت است از کوشش انسانی یا فعالیتی که در جهت تولید هدایت می شود. منظور از زنان به طور مشخص جنس مونث در مقابل جنس مذکر است و از این منظر می توان در تعریف اشتغال زنان گفت: فعالیت های اقتصادی زنان در بخش رسمی اشتغال نامیده می شود، که نیروی کار مزدبگیر دارد. در این بخش زنان از نیروی حمایت قانونی بیشتری برخوردارند. بخش غیررسمی شامل کارهایی از قبیل کارهای خانگی، خانه داری، پرورش فرزند و.... می شود کار در بخش غیررسمی به طور معمول اشتغال محسوب نمی شود. ۸ اشتغال زنان از منظر اسلام با نگاهی به آیات و روایات می توان مشاهده کرد که از حق اشتغال زنان جلوگیری نشده است و همچنین از سوی دیگر می توان متوجه شد که اسلام اشتغال را وظیفه زنان نیز نمی داند و آن ها را در استفاده از این حق آزاد گذاشته است. حضور زنان شاغل در عصر پیامبر و فعالیت های اقتصادی ایشان در آن دوره نیز گواهی است بر این مدعا. با نگاهی به قرآن کریم و منابع روایی و تاریخی در می یابیم که اشتغال زنان به معنای کار درآمدزا به خودی خود هیچ ممنوعیتی در اسلام ندارد، بلکه به عنوان یک واقعیت، مفروض گرفته شده است. زنان مسلمان در زمان پیامبر اکرم و امامان معصوم (علیهم السلام) در مشاغل گوناگونی همچون تجارت، خرما فروشی، صنایع دستی، ریسندگی، بافندگی، آرایش گری، خدمات خانگی، پرستاری، حضانت، اجاره املاک، چوپانی، عطر فروشی، تولید مواد خوشبو کننده و... به عنوان کار درآمدزا به فعالیت می پرداخته اند و به استثنای مشاغل فساد انگیزی مثل روسپی گری و آوازخوانی در مجالس گناه، هیچ مخالفتی با اشتغال زنان صورت نگرفته است، هر چند توصیه یا تشویق خاصی نیز نسبت به اشتغال زنان در متون دینی مشاهده نمی شود. پس می توان حکم اولی اشتغال زن در اسلام را جواز آن دانست، گرچه با ملاحظه قیود خاصی ممکن است احکام دیگری مثل کراهت یا استحباب به عنوان ثانوی برای آن ثابت شود. ۹ اما از آنجا که از دیدگاه اسلام، اشتغال فقط هدف اقتصادی نیست بلکه جزئی از نظام کلی اجتماعی است که در آن باید اهداف معنوی، اخلاقی و دینی فرد و جامعه در جهت تعالی و کمال تامین گردد ضوابط و معیارهای کلی اشتغال را بیان کرده، ضوابط ویژه ای هم برای اشتغال زنان وضع نموده است که علاوه بر آن اهداف تحکیم خانواده نیز در نظر بوده است. ۱۰ برخی از این ضوابط و اصول را می توان اینگونه برشمرد: ۱- تناسب شغل با ویژگی های زنانه ۲- رعایت عفت و تقوا ۳- رعایت حقوق همسر و فرزندان آثار و پیامدهای اشتغال بی شک اشتغال زنان دارای آثار مثبت و منفی است که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. برخی آثار مثبت را می توان اینگونه برشمرد: افزایش آگاهی، تخصص یافتن به منزله زمینه اشتغال، اعتماد به نفس ناشی از حضور اجتماعی و استقلال مالی، بینش اجتماعی، تقویت پایگاه اجتماعی و در صورت نبود یا کم بودن فشار ناشی لز نقش های متعدد شادابی و نشاط. ۱۱ در کنار آثار مثبتی که می توان در مقوله اشتغال زنان یافت، انکار تبعات سوء و پیامدهای منفی که این مقوله بر جامعه، زن و خانواده تحمیل می کند کاری است مشکل و گرانبار. از این رو طرح مسائل و مشکلات جهت یافتن راهکار برای حل مشکلات وارده ضروری است. در نگاهی کلی می توان به چند پیامد منفی اشتغال زنان اشاره کرد: گرانباری نقش در نتیجه پذیرش کار خانه و بیرون به صورت همزمان تضاد نقش ها تغییر در هنجارهای اخلاقی احساس بی فایدگی و کاهش اعتماد به نفس در زنانی که خانه دارند و بیکار تلقی می شوند و دختران تحصیل کرده ای که در پی کارند. کاهش حمایت اقتصادی و بعضا عاطفی از سوی همسر تضعیف روابط درست و با نشاط زوجین تاثیر بر فرزند خواهی تاثیر بر روابط فرزند و مادر کاهش جمعیت شیوع تجرد زیستی ۱۲ با دقت به این مسائل و رشد روزافزون نگاه های مبتنی بر تبلیغ و ترویج اشتغال زنان در جامعه یافتن راه حل برای مسئله ای اینچنین ضروری به نظر می رسد. چند راه حل کلی با توجه به اهمیت شغل و کار در پیشبرد اهداف جامعه و نیاز به نیروی کارآمد و متخصص برای تحقق اهداف مختلف در جامعه، لزوم تقسیم کار جدی مبتنی بر توانایی نیروهای انسانی رخ می نماید. در این راستا توجه جدی به مولفه هایی همچون انجام بهتر و سریع تر کار و رشد و تعالی نیروی نقش آفرین ضروری است. توجه به نکاتی چند در مسئله اشتغال زنان می تواند یاریگر ما در مقابله با مشکلات مختلف باشد: در نظر گرفتن این نکته که اشتغال زنان یک حق است و نه وظیفه، در راستای مقابله با جو فکری که اشتغال زنان را یک اصل خدشه ناپذیر تصویر کرده و فضای فرهنگی خاصی را پدید آورده است. تفویض مشاغل بر اساس توانایی ها و استعدادهای فرد و همچنین لحاظ کردن جنسیت فرد در این مسئله. ضرورت توجه به لطافت های روحی زنان در سطح سیاست گذاری برای اشتغال زنان در این عرصه رخ می نماید. در نظر گرفتن مسئله ساعت کاری و تبدیل ساعات تمام وقت اشتغال زنان به ساعات پاره وقت که در کنار ایجاد شرایط متعادل متناسب با توانایی های جسمی زنان، می تواند به باز شدن فرصت های شغلی برای آقایان منجر شود. تعریف مشاغل خانگی مبتنی بر استعدادهای زن و گسترش فرصت های شغلی خانگی همچون صنایع دستی، هنرهای خانگی و.... هماهنگی و همراهی زوجین در خانه در امر تقسیم کار جهت کاهش فشار پذیرش دو نقش از سوی زنان شاغل. ارتباط گسترده تر و مناسب تر زوجین با یکدیگر پس از ساعات کاری جهت کاهش اضطراب و فشارهای بیرون از منزل و پر کردن خلأهای عاطفی. پرهیز از وارد کردن مسائل کاری در محیط خانه و خانواده برنامه ریزی مناسب زوجین جهت هماهنگی بهتر در تربیت فرزندان نتیجه گیری مواجهه جامعه ایران و جامعه جهانی با اشتغال زنان واقعیتی است که فرصت چندانی برای انکار و یا ندیدنش نداریم، پس اهمیت جهت دادن اندیشه های متفکرین و کار شناسان در راستای کاهش آسیب های این مسئله جدی تر از همیشه رخ می نماید. منابع: ۱. مرضیه پور اصغر؛ زنان، اشتغال و ارزش های اخلاقی؛ کتاب اندشه های راهبردی زن و خانواده، جلد اول؛ ص ۲۰۱ ۲. فریبا علاسوند؛ زن در اسلام؛ جلد دوم ص ۲۶۵ ۳. ه مان ص ۲۶۵ ۴. ه مان ص ۲۶۶ ۵. ه مان ص ۲۶۵ ۶. فرهنگ دهخدا ۷. آنتونی گیدنز؛ جامعه شناسی ص ۵۶۲ ۸. محسن قدیر؛ اشتغال زنان از منظر اسلام و غرب؛ مجموعه مقالات ص ۱۱۴۵ ۹. کاظم علی محمدی؛ آسیب شناسی اشتغال زنان از منظر روانشانسی و اسلام ۱۰. اشتغال زنان از دیدگاه اسلام؛ اندیشه های راهبردی زن و خانواده؛ جلد اول ص ۳۵۹ ۱۱. فریبا علاسوند؛ زن در اسلام؛ جلد دوم ص۲۷۰ و ۲۷۱